donderdag 9 juli 2015

Waarom premier Rutte zelf een achterlijke gladiool is.

Inleiding
Het overlijden van Mitch Henriquez door politiegeweld heeft veel losgemaakt in Nederland. Er ontstonden rellen in de schilderswijk in Den Haag. Verontwaardigde burgers gingen de straat op, ongeacht of ze ook daadwerkelijk afkomstig waren uit de omgeving van Den Haag. De schilderswijk was de place to be, waar uit woede ontstane vernielzucht gericht werd op overheidseigendom. Vervolgens werd er in de Volkskrant gesteld dat de deelname aan de ramadan een handje meegeholpen had, naast de mogelijkheden die Whatsapp tegenwoordig biedt, en werden de mensen door onze minister-president ‘achterlijke gladiolen’ genoemd. Er nóg verder naast zitten is bijna niet mogelijk. Ik zou eerder stellen dat het feit dat deze mensen, ondanks deelname aan de vastenmaand van veel van hen, de straat op gaan, een duidelijk teken is van de ernst van de kwestie.

Opgekropte woede
We hebben het over een groep mensen die, hoewel ontzettend divers, toch een aantal dingen gemeenschappelijk hebben. Het zijn mensen die voor het merendeel maar moeilijk aan werk komen en zich gediscrimineerd voelen. Je kunt je afvragen in hoeverre ze daar ongelijk in hebben. Ze wonen in een land waar op de gouden koets nog steeds een afbeelding te vinden is waarop slavernij verheerlijkt wordt; een land waar alles met een ‘kleurtje’ het stempel allochtoon opgedrukt krijgt, als een brandmerk. Een brandmerk waardoor zij al direct ongelijke kansen hebben om te slagen binnen de samenleving. Als je niet crimineel bent, dan word je het wel.
Is het dan zo verwonderlijk dat deze mensen ondanks deelname aan de ramadan de straat op gaan wanneer er iemand overlijdt door politiegeweld? Niet alleen is het niet de eerste keer dat dit gebeurt, denk maar aan Rishi, ook werd het incident gemarginaliseerd door zowel de politie als de pers en later ook door onze eigen minister-president, die deze mensen wegzette als ‘achterlijke gladiolen.’ Wie zou zich niet in de zeik gezet voelen.

Ramadan
Het belang van de maand ramadan voor moslims mogen we absoluut niet onderschatten in de context van deze gebeurtenissen. Een belangrijke dag voor moslims is namelijk Laylat al-Quadr; de nacht van de beslissing/bestemming. Tijdens deze nacht, die volgde op de 27e dag van de maand ramadan werd de Koran namelijk neergezonden. Tijdens deze maand wordt de openbaring van de Koran dan ook herdacht en wordt er stilgestaan bij de situatie van minderbedeelden in de samenleving. Daarnaast wordt deelname aan de ramadan ook gezien als iets waar je spiritueel van kunt groeien. Dat valt makkelijk uit te leggen door de extra nadruk die er ligt op het reciteren van de Koran ligt tijdens deze maand. Veel moslims lezen ’s nachts bijvoorbeeld uit de Koran voor. Het is een maand van bezinning.
Wat daarnaast opgemerkt kan worden is de mate van diversiteit binnen de moslimgemeenschap; ook onder moslimjongeren. Één ding wat opvalt is echter dat deelname aan het vasten tijdens de maand ramadan wordt gezien als een belangrijke identity marker. Wat dan ook voorkomt is dat sommige jongeren wel actief meedoen aan de ramadan, maar daarbuiten niet erg actief zijn in het bijwonen van het gebed. Dat toont gelijk ook het belang van de maand ramadan aan. Dit is niet zomaar een willekeurige periode in het jaar voor deze groep mensen. Dat deze mensen ondanks dat alles tóch ervoor kiezen de straat op te gaan zou genoeg moeten zeggen over de ernst van deze kwestie.

Slot
We kunnen nu twee dingen doen: we kunnen het signaal dat deze gebeurtenissen uitdroegen negeren, of we kunnen onze ogen openen en zien wat er werkelijk is gebeurd. Dit is een signaal van een gemarginaliseerde groep in onze samenleving; een signaal dat we niet mogen onderschatten. Deze mensen zijn de straat op gegaan, ondanks een hele dag vasten, ondanks het feit dat de ramadan bij uitstek een maand is waarin bezinning en spirituele groei een belangrijke plaats innemen. Toch werd het slopen van overheidseigendom belangrijker gevonden. Dat de situatie desondanks nog steeds werd afgedaan als wat relschopperij zegt genoeg: blijkbaar zijn alleen blanke Nederlanders écht Nederlander, en dat is een schijnwerkelijkheid die al heel lang achterhaald is.

1 opmerking:

 1. -"Een belangrijke dag voor moslims is namelijk Laylat al-Quadr; de nacht van de beslissing/bestemming. Tijdens deze nacht, die volgde op de 27e dag van de maand ramadan werd de Koran namelijk neergezonden."-

  Wat een quatsch. Het ontstaan van de koran is -ik zeg het subtiel- iets gecompliceerder dan een nachtelijke neerdaling. Deze aanname sluit echter prima aan bij wat ik bij TPO van je las.

  -"Door de islam als een ‘achterlijke cultuur’ te beschouwen houden we vast aan het beeld van een superieur blank Europa en daar moeten we van af."-

  Mmm..niet alleen dat blanke Europa kotst de islam uit, het wordt vrijwel overal uitgekotst. Van China tot in Birma, tot in Afrika toe, daar waar de islam is 'ingeburgerd' of voet aan de grond krijgt, bestaat er wrijving of erger tussen moslims en niet-moslims.

  Ook het last hebben van anderen als achterlijk afschilderen, is geen typisch blanke of Europese eigenschap. Het is een menselijke eigenschap. Wellicht verder aangewakkerd door religie, maar naast het elkaar naar het leven staan over de superioriteit van soennitische en sji'itische opvattingen, kun je bijvoorbeeld als 'inferieure' albino, pygmee of Banthu in Afrika ausradiert worden.

  Wat is dat toch dat zelfs mensen die met cultuurwetenschappen bezig zijn, zo verdomd weinig weten van wat elders in de wereld gebeurt, en zich blind blijven staren op wat ze denken dat hun navel mankeert?

  Of- en in hoeverre (en waarom) de ene cultuur superieur is aan een andere, is lastig om objectief vast te stellen. De criteria hiervoor zijn veelal 'in the eye of the beholder'. Wat de kannibalen uit Leo Strauss' "Als alle culturen gelijkwaardig zijn, is kannibalisme slechts een kwestie van smaak" superieur kunnen maken.

  Afgaande op uit welke culturen de meeste uitvindingen zijn voortgekomen, mag je de islamitische culturen in rap toenemende mate 'objectief' inderdaad achterlijk noemen. Er is sinds circa het jaar 1000 weinig meer aan uitvindingen uit voortgekomen.

  Na een zowel letterlijke als figuurlijke explosieve westerse uitvindingsperiode, doen delen van Azie opnieuw vernuftig mee. Wellicht zitten daar ook lui bij die stiekem over wat anders nadenken dan allah als ze vijf keer daags hun tijd moeten verdoen in fietsenrekhouding. Vooral in de maand die vastend evenmin bevorderlijk is voor vernuft.

  Los hiervan, wat ben je? Achterlijk, een idioot of een geïndoctrineerde stumper (m/v) als je je leven laat leiden door hetgeen wat iemand veertienhonderd jaar geleden nagezegd zou hebben van wat de 'stem' van een 'engel' in een grot hem naar zijn eigen zeggen vertelde?

  Kortom, ik houd staande dat 'de islam' -gemakshalve als één cultuur beschouwd- een achterlijke cultuur is. De argumenten hiervoor zijn niet blank, niet Europees of westers, maar universeel.

  BeantwoordenVerwijderen